Directeur Deltalinqs ontvangt eerste exemplaar ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’

Het eerste exemplaar van ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’ werd uitgereikt aan Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, door de auteurs Cees de Keijzer en Piet van Dijk, respectievelijk voorzitter en secretaris van de World Ship Society Rotterdam Branch.

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam.

Het boek is hier verkrijgbaar.

Recensies: