‘s Lands Werf

 14.75

‘s Lands Werf, de roemrijke historie van een bijzondere plek in Rotterdam.

De rijke, kleurrijke en vaak anekdotische geschiedenis van drie eeuwen  ’s Lands werf en haar bezoekers,van de schepen die er van stapel liepen en van de treinen die er van het Maasstation vertrokken wordt beschreven in een boek.

De schrijver is het  voormalig Tweede-Kamerlid en de oud-directeur Economische Zaken van de gemeente Rotterdam Piet de Ruiter. Toen hij zelf eind 2006 op ’s Lands werf kwam wonen, is hij op zoek gegaan naar de herkomst van deze straatnaam.  Hij ontdekte een rijke schat aan materiaal over de geschiedenis van dit stukje Rotterdam, in tal van publikaties, boeken en archieven van allerlei aard. Aan beeld- en kartografisch materiaal ontbrak het evenmin.

Het boek is rijk geïllustreerd met tal van oude prenten, kaarten en foto’s . Fotograaf Eppo Notenboom werkte aan het boek mee; hij ordende niet alleen het historisch fotomateriaal, maar maakte ook speciaal voor dit boek een aantal prachtige (lucht)foto’s. Schrijver-publicist Bram Oosterwijk, die veel boeken schreef over de Rotterdamse haven en scheepvaart, verzorgde de beeldresearch en eindredactie. Het voorwoord is geschreven door oud-premier Ruud Lubbers.

Vergelijk
Share

Op 15 november 1961 besloten B&W van Rotterdam de nieuwe straat aan de zuidkant van het Boerengat de naam te geven van ’s Lands werf, volgens de toelichting op het besluit “genoemd naar de Lands- of Rijkswerf die van 1689 tot 1849 aan het Boeren- of Buizengat lag.”

Slechts weinig mensen kennen de rijke geschiedenis die achter de naam ‘s Lands werf schuilgaat. Op deze plek werden sedert 1689 gedurende anderhalve eeuw ruim 350 schepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden en later van het prille Koninkrijk der Nederlanden gebouwd; op deze plek stond het rijke en imposante Admiraliteitsgebouw, later Rijksentrepot; Tussen 1876 en 1953 vertrokken vanaf het latere Maasstation treinen in oostelijke richting. En dit was ook een van de plekken die in mei 1940 vrijwel volledig verwoest werd bij het Duitse bombardement op Rotterdam en de daarop volgende brand.

Bezoek Napoleon, Tsaar Alexander en Michiel de Ruyter

Zo goed als tegenwoordig in ieder officieel bezoek aan Rotterdam de haven op het programma staat, werden in vorige eeuwen hoge gasten over de Landswerf geleid, er langs gevaren en in het Admiraliteitsgebouw ontvangen. Niet alleen de Hollandse stadhouders in de 17 en 18e eeuw bezochten de werf, maar ook de koningen Willem I, II en III, keizer Napoleon en de Russische tsaar Alexander in de 19e eeuw. Ook Michiel de Ruyter kwam vaak op de werf. Daar werd immers zijn vlaggenschip Zeven Provinciën gebouwd, dat zo’n belangrijke rol speelde in de zeeoorlogen met Engeland.

De rijke, kleurrijke en vaak anekdotische geschiedenis van drie eeuwen  ’s Lands werf en haar bezoekers,van de schepen die er van stapel liepen en van de treinen die er van het Maasstation vertrokken wordt beschreven in een boek.

De schrijver is het  voormalig Tweede-Kamerlid en de oud-directeur Economische Zaken van de gemeente Rotterdam Piet de Ruiter. Toen hij zelf eind 2006 op ’s Lands werf kwam wonen, is hij op zoek gegaan naar de herkomst van deze straatnaam.  Hij ontdekte een rijke schat aan materiaal over de geschiedenis van dit stukje Rotterdam, in tal van publikaties, boeken en archieven van allerlei aard. Aan beeld- en kartografisch materiaal ontbrak het evenmin.

Het boek is rijk geïllustreerd met tal van oude prenten, kaarten en foto’s . Fotograaf Eppo Notenboom werkte aan het boek mee; hij ordende niet alleen het historisch fotomateriaal, maar maakte ook speciaal voor dit boek een aantal prachtige (lucht)foto’s. Schrijver-publicist Bram Oosterwijk, die veel boeken schreef over de Rotterdamse haven en scheepvaart, verzorgde de beeldresearch en eindredactie. Het voorwoord is geschreven door oud-premier Ruud Lubbers.

De vormgeving van het boek is verzorgd door de zoon van de auteur, ontwerper Sebastiaan de Ruiter. Het boek telt 120 pagina’s en zo’n 125 illustraties, waarvan het merendeel in kleur. Een aantal prominente Rotterdammers, van wie de meesten op het adres ’s Lands werf wonen, vormde een Comité van Aanbeveling voor het boek. Dat waren:

  • Ruud Lubbers
  • Mai Elmar
  • Rudolph van der Graaf
  • Hans Horsting
  • Coen Moulijn

Het boek is opgenomen in de reeks van de Stichting Historische Publicaties van het Historisch Genootschap Roterodamum onder nummer 179.
Formaat: 190 x 270 mm (liggend/oblong).
Aantal pagina’s: 120. Illustraties, merendeels in kleur : 125.
ISBN: 978-90-78388-06-7

Het boek kwam mede tot stand door donaties van G.Ph.Verhagen-Stichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Organisatie van Effectenhandelaren en de Erasmusstichting.