Bezoek de (Historische) Vaarwegen in Zuid-Holland

 5.95

In deze cultuurtoeristische gids, Bezoek de vaarwegen in Zuid-Holland, wordt het verhaal van de Zuid-Hollandse historische vaarwegen op een toegankelijke manier verteld. Van deze vaarwegen worden er 21 in het bijzonder belicht. U wordt daarbij ook geïnformeerd over wat u op en rond deze wateren kunt doen.

Zuid-Holland is een van de waterrijkste provincies van Nederland. Van oudsher zijn rivieren en kanalen hier uiterst belangrijk voor het vervoer van goederen en personen. Daardoor zijn deze vaarwegen onlosmakelijk met de geschiedenis van dit gebied verbonden. Ze zijn  beeldbepalend voor het landschap en maken deel uit van het Zuid-Hollandse culturele erfgoed. Tegenwoordig zijn historische vaarwegen ook  belangrijk voor de waterrecreatie. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in om de historische vaarwegen te beschermen en te promoten.

Vergelijk
Share

 

“Bezoek de (historische) vaarwegen in Zuid-Holland”

Het boek is uitgegeven mede in het kader van het themajaar “Leve het Vaarwegen en waterlinies!” van de Provincie Zuid-Holland. Het boekje is een uitgave van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en Uitgeverij Watermerk met steun van de Provincie.

Het full colour boekje telt 36 pagina’s en 50 kleurenfoto’s en illustraties. Het is geschreven door Yuri van Koeveringe en Roel Pots. De publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland.