Voorhout, pleziervaartuig komende van Voorhout gezien vanuit de Noordwijkerhoek